5°C 
اوقات شرعی
     
   • ابراهیم زاده سعادت
    ابراهیم زاده سعادت
    نام و نام خانوادگی : محمد رضا  ابراهیم زاده سعادت
    سمت : مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری
    مدت خدمت از : ۱۳۸۴/۰۷/۰۱تا ۱۳۸۸/۰۵/۰۱